Speciaalmachinebouw

Integron Speciaalmachinebouw is gevestigd in Groningen en is gespecialiseerd in het creëren en het realiseren van oplossingen voor uw automatiseringsvraagstuk. Dit vraagstuk kan zowel complete productiemechanisaties als compacte gereedschappen omvatten.

SpeciaalmachineKostenbesparing, foutreductie en efficiency zijn de sleutelwoorden voor productiemechanisatie of systeembouw. Bij compacte gereedschappen is leverbetrouwbaarheid het uitgangspunt.

Uw wensen en uitgangspunten worden in kaart gebracht en na een gedegen brainstormfase werken wij het ontwerp voor uw mechanisatie in 3D uit. Naast onze eigen ontworpen specifieke delen gebruiken wij componenten van gerenommeerde toeleveranciers, waarvan de betrouwbaarheid zich heeft bewezen. Na aanmaak van de specifieke delen, eventueel in onze machinefabriek, wordt het geheel door eigen monteurs geïntegreerd tot een werkende machine, waarbij uw wensen en uitgangspunten gerealiseerd zijn.

Voorbeelden van in opdracht gegeven speciaalmachines:
– Mechanisatie voor het produceren van zandkernen
– Mechanisatie voor het samenstellen van consumentenproducten
– Mechanisatie voor het nabewerken van stalen delen
– Mechanisatie voor het monteren van halffabrikaten

Voorbeelden van in opdracht gegeven controle- en testgereedschappen:
– Duurtestgereedschap voor huishoudelijke producten
– Lektestgereedschap voor oliekoelers
– Hoogtemeetgereedschap van halffabrikaten