envlag  Disclaimer       (+31) 050 316 82 00

Disclaimer

Algemene disclaimer

De website van Integron Group wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Integron Group streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie. Integron Group garandeert niet dat de inhoud van de website juist of volledig is.

Ondanks alle aan de samenstelling van de door Integron Group bestede zorg, zal Integron Group geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is Integron Group niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website.

Opmerkingen en ideeën over de inhoud van deze website kunt u sturen naar:info@integrongroup.nl 

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Integron worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

E-mail disclaimer

De inhoud van deze e-mail met eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Kennisneming, verspreiding, vermenigvuldiging of enig ander gebruik van de inhoud van deze e-mail door anderen dan de geadresseerde is zonder toestemming niet toegestaan. Indien deze e-mail abusievelijk door u is ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en de ontvangen e-mail direct te verwijderen.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which the e-mail is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient without permission is prohibited. If you received this e-mail by error, please contact the sender and delete the e-mail immediately.
 

Onderdeel van:
Onderdeel van de VRI groep

Een groep van hoogwaardige bedrijven in aandrijf-, hijs- en heftechniek.