envlag  MVO       (+31) 050 316 82 00

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In het kader van continue verbeteren heeft Integron Group sinds meerdere jaren een K(waliteit)V(eiligheid)G(ezondheid)M(ilieu)-zorgsysteem ingevoerd op basis van de volgende uitgangspunten:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij Integron Group geen loze kreet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nadrukkelijk verweven in het doen en laten van Integron Group.
Al jaren streven wij naar een duurzame balans tussen de 3 P's; People, Planet & Profit.

Mensen

Het belangrijkste binnen een organisatie zijn de mensen. Ook buiten onze eigen organisatie hebben wij veel contact met andere belanghebbenden; opdrachtgevers, toeleveranciers etc. Het welzijn van onze eigen medewerkers en alle mensen die op welke manier dan ook bij ons bedrijf betrokken zijn, is een essentieel onderdeel in het geheel. Wij zullen dan ook geen zaken ondernemen die bovenstaande op enige manier in de weg staan. Voortdurend investeren wij in middelen die de werkomstandigheden voor eigen medewerkers verbeteren en die tegelijk de overlast voor bewoners verminderen.

Milieu, materialen en energie

Als bedrijf verwerken we veel materialen. Duurzaamheid in alle stadia, van grondstof t/m hergebruik (ook wel cradle to cradle genoemd), zijn hiervan belangrijk. In elke fase van ons bedrijfsproces van inkoop t/m uitvoering wordt hier de nodige zorg aan besteed. Het scheiden van afvalstoffen is binnen ons bedrijf al jaren lang een aandachtspunt.

Omgeving

Integron Group is een landelijk opererende onderneming maar ieder vestiging ondersteunt tevens de lokale economie door personeel, diensten, goederen en materieel uit de lokale omgeving te betrekken. De bijdrage aan de lokale gemeenschap is niet alleen beperkt tot de economische ontwikkeling, maar omvat ook sociale- en milieuaspecten.

Certificeringen

Integron is in het bezit van een drietal bedrijfscertificeringen. Klik op onderstaande linken om deze te openen.

ISO 9001

VCA** 2017/6.0

ISO 14001

Onderdeel van:
Onderdeel van de VRI groep

Een groep van hoogwaardige bedrijven in aandrijf-, hijs- en heftechniek.