integron logo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In het kader van continue verbeteren heeft Integron Group sinds meerdere jaren een K(waliteit)V(eiligheid)G(ezondheid)M(ilieu)-zorgsysteem ingevoerd op basis van de volgende uitgangspunten:

De directie is van mening dat door invoering en het onderhoud van een dergelijk systeem richting kan worden gegeven aan de inspanningen die moeten worden verricht op het gebied van kwaliteit en het omgaan met de eisen van de klant. Door onderhoud van dit systeem kan het bedrijf ook in de toekomst blijven voldoen aan de eisen, wensen en richtlijnen van de overheden, opdrachtgevers en andere belanghebbenden, zodat de huidige marktpositie behouden blijft, c.q. kan worden versterkt. Ons KVGM beleid is openbaar en door iedereen in te zien. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij Integron Group geen loze kreet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nadrukkelijk verweven in het doen en laten van Integron Group. Al jaren streven wij naar een duurzame balans tussen de 3 P's; People, Planet & Profit.

De aansturing in het bedrijf is zo opgezet, dat in het gehele bedrijf de MVO- kernthema's herkenbaar aanwezig zijn. Zowel directie als medewerkers hebben voldoende mogelijkheden en middelen om MVO duurzaam te onderhouden en zo nodig verder te ontwikkelen.

Mensen

Het belangrijkste binnen een organisatie zijn de mensen. Ook buiten onze eigen organisatie hebben wij veel contact met andere belanghebbenden; opdrachtgevers, toeleveranciers etc. Het welzijn van onze eigen medewerkers en alle mensen die op welke manier dan ook bij ons bedrijf betrokken zijn, is een essentieel onderdeel in het geheel. Wij zullen dan ook geen zaken ondernemen die bovenstaande op enige manier in de weg staan. Voortdurend investeren wij in middelen die de werkomstandigheden voor eigen medewerkers verbeteren en die tegelijk de overlast voor bewoners verminderen.

Milieu, materialen en energie

Als bedrijf verwerken we veel materialen. Duurzaamheid in alle stadia, van grondstof t/m hergebruik (ook wel cradle to cradle genoemd), zijn hiervan belangrijk. In elke fase van ons bedrijfsproces van inkoop t/m uitvoering wordt hier de nodige zorg aan besteed. Het scheiden van afvalstoffen is binnen ons bedrijf al jaren lang een aandachtspunt.

Omgeving

Integron Group is een landelijk opererende onderneming maar ieder vestiging ondersteunt tevens de lokale economie door personeel, diensten, goederen en materieel uit de lokale omgeving te betrekken. De bijdrage aan de lokale gemeenschap is niet alleen beperkt tot de economische ontwikkeling, maar omvat ook sociale- en milieuaspecten.

Beleid

De directie is van mening dat door invoering en het onderhoud van dit ingevoerde systeem de organisatie in staat is om beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en het omgaan met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de klant.

Het KVGM systeem is vastgelegd in een bedrijfshandboek met procedures en werkinstructies waarvan het personeel op de hoogte is gesteld. Door onderhoud van dit systeem kan het bedrijf ook in de toekomst blijven voldoen aan de eisen, wensen en richtlijnen van de overheden, opdrachtgevers en andere belanghebbenden zodat de huidige marktpositie kan blijven behouden, c.q. kan worden versterkt.

 

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft of u wilt weten hoe Integron uw Hydraulische, Pneumatische en Elektrische systemen of aandrijftechniek kunnen verbeteren, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zullen u zo snel mogelijk benaderen voor een afspraak.