Onderhoud, Reparatie & Revisie

Continuïteit van uw productieproces en minimale machinestilstand zijn voor Integron sleutelwoorden!

Hydrauliek cilinderOnderhoud en Reparatie
Service, preventief onderhoud en reparatie zijn onmisbaar binnen de productie en binnen uw bedrijf. Integron Aandrijftechniek verricht reparaties en onderhoud aan hydraulische, pneumatische en elektrische installaties en aan compressoren. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid, wij lopen niet weg voor eventuele problemen, maar wij lossen ze op. Wij nemen uw zorg uit handen gedurende de gehele levenscyclus van machines en installaties, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Onderhoud is gebaat bij een goede aansturing. Wij helpen u daarbij, met:
– een duidelijk onderhoudsplan
– onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud
– voorstellen voor verbetering

Revisie / Modificatie
Integron brengt uw installatie in topconditie. Wij kunnen het volgende voor u verzorgen:
– aanpassen van de installatie/machine aan de huidige stand van de techniek
– verhoging van uw productiecapaciteit door betere functionaliteit en geavanceerde
technologiëen
Metaalbewerking– aanpassen installatie aan wettelijke normen en milieueisen

Metaalbewerking
Integron beschikt over een goed geoutilleerde afdeling metaalbewerking, waarmee wij in staat zijn om adequaat de nodige reparaties uit te voeren. Deze afdeling is facilitair voor genoemde onderhouds- en revisiewerkzaamheden. Wij beschikken over draai- en freesbanken en hebben expertise op het gebied van vlamspuit-techniek; een volwaardige methode om dure c.q. moeilijk vervangbare onderdelen zoals rotorassen, pompassen en asbussen te repareren.

Oliemanagement
Maar liefst 70% van de storingen aan hydraulische installaties wordt veroorzaakt door verontreinigde olie. “Schone” olie is dus van levensbelang voor uw machines. De
bedrijfszekerheid van de installatie is afhankelijk van de kwaliteit van de olie.

Integron beschikt over een ‘mobiele eenheid’ voor oliemanagement. In
ons volledig ingerichte mobiele laboratorium testen wij de vloeistof en met behulp Oliemanagementvan onze by-pass filterwagen kunnen wij, indien noodzakelijk, de olie weer op reinheid brengen. Ook het ontwateren van hydraulische olie kunt u aan ons overlaten.

Wilt u storingen voorkomen en daarmee de continuïteit verhogen?
Wij nemen uw bedrijf graag op in onze planning voor periodieke controles. Na elke inspectie ontvangt u een rapportage en een overzicht van voorgaande inspecties en geven wij u op basis hiervan gericht advies.