Ontwikkeling & Systeembouw

Compacte gereedschappenDoor uitbesteding is specifieke kennis veelal niet meer binnen de eigen organisatie aanwezig. Daarnaast is de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse industrie door de hoge loonkosten verslechterd. Verder is er een toenemende aandacht voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (KVGM).
Met dit als vertrekpunt, richt Integron zich op innovatieve, “verantwoorde”, productiviteits- en efficiencyverhogende (totaal)oplossingen. De opdrachtgever heeft bij Integron één aanspreekpunt en deelt de verantwoordelijkheid met Integron bij het oplossen van de vraagstukken waar hij als ondernemer mee geconfronteerd wordt.

Speciaalmachinebouw
Integron Speciaalmachinebouw is gespecialiseerd in het bedenken, creëren en het realiseren van oplossingen voor uw mechanisatievraagstuk. Dit vraagstuk kan zowel complete productiemechanisaties als compacte gereedschappen omvatten.

OntwerpUw wensen en uitgangspunten worden in kaart gebracht en na een gedegen brainstormfase werken wij het ontwerp voor uw mechanisatie in 3D uit. Naast onze eigen ontworpen specifieke delen gebruiken wij componenten van gerenommeerde toeleveranciers, waarvan de betrouwbaarheid zich heeft bewezen. Na aanmaak van de specifieke delen, eventueel in onze machinefabriek, wordt het geheel door eigen monteurs geïntegreerd tot een werkende machine, waarbij uw wensen en uitgangspunten gerealiseerd zijn.

Engineering
Integron Engineering kan technische en innovatieve oplossingen voor u realiseren. Te denken valt aan het ontwikkelen van nieuwe of aanpassingen aan bestaande machines of besturingen. Ook op het gebied van CE-markering, Machinerichtlijn en Machineveiligheid kunnen wij u adviseren. Wij kunnen uw opdracht bij ons op kantoor voor u uitvoeren, de mogelijkheid bestaat ook dat onze medewerkers op basis van detachering bij u op locatie de werkzaamheden uitvoeren.

Ontwikkeling en (re-)engineering(Sub-)Systeembouw
Naast complete machines kunt u ook bij ons terecht voor samengestelde producten en systemen, Integron draagt daarbij zorg voor ontwerp, engineering, bouw, installatie en nazorg van:

– Besturingskasten, zowel pneumatisch als elektrisch  
– Hydrauliek aggregaten, zowel nieuwbouw als aanpassing en revisie
– Filtersystemen, zowel voor lucht- als oliesystemen
– Persluchtinstallaties, inclusief leidingnetwerken
– Samengestelde componenten, zoals manifolds, speciaal cilinders, supply units etc.