Betrouwbaar

Waarborgen van continuïteit van bestaande productieprocessen

Activiteiten
OliemanagementOnderhoud en revisie van productiemiddelen, machines en installaties

Doel
Voorkomen machinestilstand
(waarborgen continuïteit)

Terugdringen van down-time

Verlengen life-cycle

Verlagen Total Cost of Ownership (TCO)

Producten/diensten
Preventief/periodiek onderhoud
Hydrauliek(inspectie, analyse, advies, uitvoering, onderhoudsovereenkomsten, Hose Management System (HMS), Oliemanagement)

Toestandsafhankelijk onderhoud
(condition monitoring)

Curatief onderhoud
(24/7 storingsdienst en mobiele slangenservice: HOSE DOCTOR®)

Vervanging of reparatie

Revisie
ParkerStore
Toelevering van componenten en (sub-)systemen
(ParkerStore)

Participant in een internationaal netwerk van fabrikanten zoals Festo en Parker

Gas & Olie Services