Duurzaam

Verbeteren van kwaliteit, met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu

Activiteiten
Waarborgen van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (KVGM)

Doel
Terugdringen energieverbruik en CO2 uitstoot

Reduceren uitval en/of afval

Voorkomen ongevallen en verhogen veiligheid

Producten/diensten
Energy Saving in persluchtsystemen
(persluchtlekdetectie, optimalisatie persluchtsystemen)

Energy Saving in hydrauliek installaties
(optimalisatie in hydraulieksystemen)

Warmteterugwinning

Toelevering en gebruik van kwalitatieve componenten
(minder uitval en vervanging, duurzamer)

(Re-)engineering op basis van ‘state of the art’ techniek

Hose Management System (HMS)
Oliemanagement(slangbeheer(s)systeem waarmee veiligheid wordt bevorderd en milieuschade wordt beperkt)

Oliemanagement
(standtijd olie verlengen waardoor minder milieubelastend)

CE Markeringen op basis van machinerichtlijn
(installatie gerelateerde Risico, Inventarisatie en Evaluatie)